365 Gün Organik

365 Gün Organik
365 Gün Organik tüketebilirsiniz

8 Ekim 2015 Perşembe

Türkiye'de Organik Tarım

Çevre ile uyumlu bir üretim şekli olan organik üretim, çiftlik ve yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması ve nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip sertifikalandığı üretim sistemidir.

Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre kullanmamayı imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler.

Bu şartlara uygun olarak üretimi yapılan organik ürünlerin her birine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen uluslar arası bağımsız denetleme firmaları, ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, "Organik Ürün Sertifikası" verirler.


Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) SERTİFİKA VE LOGOYA DİKKAT!
 
Organik ürünlerdeki, Organik Tarım Logosu insan ve çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerin kullanıldığının garantisidir.
 “% 100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi tanımlanan ürünler Organik Ürün değildir. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez. Organik ürünlerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez. 
Bu nedenle Organik ürün alırken mutlaka ürünlerin etiketi ve logosuna dikkat etmeliyiz.

 Türkiyedeki kontrol ve sertifikasyon firmalarıOrganik ürünlerdeki, Organik Tarım Logosu insan ve çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerin kullanıldığının garantisidir.

 “% 100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi tanımlanan ürünler Organik Ürün değildir. 
Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez. 
Organik ürünlerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez. 
Bu nedenle Organik ürün alırken mutlaka ürünlerin etiketi ve logosuna dikkat etmeliyiz.
 

http://anadoluekolojik.com/Anasayfa/ 

ANADOLU, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 05.04.2007 ve 044 sayılı oluru ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak çalışma izin ve yetkisi almıştır.

ANADOLU, organik sistemdeki üretici ve işletmelerin faaliyetlerini şeffaflık ilkeleriyle, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre denetler ve sertifikalandırır.

ANADOLU, İTÜ kapsamında mevzuatlara göre üretici ve işletmelerin faaliyetlerini şeffaflık ilkeleriyle, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre denetler ve sertifikalandırır.

ANADOLU, organik tarım ve iyi tarımda deneyimli kadroya sahiptir. 6 kişilik uzman kadrosu bulunmaktadır. 


 http://www.bcs-oeko.com.tr/ 
Kiwa BCS Öko Garantie GmbH, 1992 yılında Almanya’nın Nürnberg merkezinde kurulmuş bir sertifikasyon kuruluşudur.

Kiwa BCS ÖKO-GARANTIE çeşitli akreditasyonlar sayesinde organik tarım faaliyetinde bulunmak üreticilere ve firmalara, aşağıdaki standartlara göre kontrol ve sertifikasyon hizmeti sunmaktadır:

5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ilgili yönetmelik
EC 834/2007 ve 889/2008 AB Yönetmeliği
USDA - NOP (National Organic Program-Amerika)
JAS (Japanese Agricultural Standard of Organic Agricultural Products - Japon Organik Tarım Standardı)
Diğer (KOC-Kore, COR-Kanada, Bio Suisse, Demeter, vb.) 

 
http://ceres-cert.com.tr/ 
CERES, 2004 yılından bu yana organik tarım ve gıda işleme, gıda endüstrisi için iyi işleme uygulamaları, organik tekstil ürünleri ve sürdürülebilir üretim alanları için kontrol ve sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır.

CERES Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Yönetmelik EEC 834/07, USDA-NOP Final Rule, Organik gıdaların üretimi için Japon Zirai Standardı (JAS) gibi farklı resmi ve özel standartlara göre kontrol ve sertifikasyon hizmeti vermektedir. Ayrıca CERES, çiftçi birlikleri ya da sertifikasyon kuruluşlarının (Demeter, Naturland, BIO SUISSE, QAI, v.b.). bazı ulusal ya da uluslararası özel standartlarında kontrol hizmetleri de sağlamaktadır.
CERES, Soil Association Certification’la “Contract for Symbol Programme Product Acceptance” imzalamıştır.
 

 http://www.controlunion.com.tr/ 

Control Union,müşterilerinin ihtiyaçlarını, ilgili mevzuat çerçevesinde karşılayacak açık görüşe, hizmet verdiği gözetim, periyodik kontrol, periyodik muayene, belgelendirme,teminat yönetimi,laboratuvar ve teknik muayene alanları, ürün ve prosesleri hakkında güncel bilgi,etkin deneyim, uzman personel, laboratuvarlar ve dünyanın tamamına yayılmış uluslararası ağa sahiptir...

Sürdürülebilir tarımsal ve hayvansal faaliyetlere alternatif programlardan Control Union tarafından kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yapılan programlar aşağıdaki gibidir:

  • Organik Tarım

http://www.ecocert.com.tr/
  • ECOCERT, organik tarım alanında hizmet vermek üzere 1991 yılında kurulmuş uluslararası bir kontrol ve sertifikasyon firmasıdır. 1992 yılında Avrupa Birliği'nde “Sertifikasyon Kuruluşu” olarak onaylanmıştır. 
  • 1995 yılından itibaren Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ECOCERT; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları alanlarında kontrol ve sertifikasyon hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş, TURKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluştur.

http://www.eko-tar.com/TR/home/index 

EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu 2001 yılında Mersin’de kurulmuştur. Organik ve İyi Tarım Ürünlerinin kontrol ve sertifikasyonunu gerçekleştirmektedir. EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmelikleri ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliklerine göre ve TS EN 45011 normlarına göre gerçekleştirmektedir.


http://etko.org/ 

Organik sektörün önde gelen organizasyonları tarafından desteklenen her ülkenin yerli sertifikasyon kuruluşlarının oluşturulması fikrinden hareketle ETKO 1996 yılında merkezi İzmir’de yerli bir sertifikasyon kuruluşu olarak kurulmuş ve uluslararası alanda denetim ve sertifikasyon işlemleri yürütmektedir. 
1996 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkisiyle sertifikasyon işlemlerine başlamış, 2003 yılında USDA ve Kanada Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, 2005 yılında Uluslararası Organik Akreditasyon Kurumundan akredite olmuştur.


http://www.icea.info/en/ 

-İşlenmemiş Bitkisel Ürünler
-Organik Bitkisel Ürünler, Doğadan Toplama
- Canlı Hayvanlar ve İşlenmemiş Hayvan Ürünleri, Organik Hayvan Yetiştiriciliği, Arıcılık, Su Ürünleri ve Yosunlar
- Gıda Olarak Kullanım İçin İşlenmiş Tarımsal Ürünler, Tüm Organik Ürünlerin Paketleme, Etiketleme, Depolama, Taşıma, Pazarlanması​


http://www.imoturkiye.com/ 

IMO-CONTROL SERTİFİKASYON TİCARET LTD. ŞTİ. , 07-09.06.2011 tarihinde geçirdiği başarılı denetimin ardından TÜRKAK tarafından; 01.12.2004 tarih ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı resmi gazetede yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ile 834/2007,889/2008 ve 710/2009 sayılı Avrupa Birliğinin Organik Tarımla ilgili mevzuatı göz önüne alınarak hazırlanmış IMO Organic Standard ( Ver.3 09/2011) Prosedürüne göre 07.12.2011 tarihi itibari ile akredite edilmiştir. Akreditasyon kararı TÜRKAK resmi sitesinde yayımlanmaktadır.


http://nissert.com/ 

2002 yılında kurulmuş olan Nissert, tetkik ve belgelendirme konularında, sektörünün ilklerinden ve en kapsamlılarındandır. NİSSERT’ in faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.
Nissert ürün belgelendirme departmanı iki ana gruptan oluşmaktadır.
A. Tarım grubu, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından aldığı yetki ve temsilcisi olduğu yurt dışı akrediteli firmalar adına;
    Organik tarım
Belgelendirmesi yapmaktadır.
http://orser.com.tr/Default.aspx?Lang=TR 

ORSER; Tarım ve Köyişleri Bakanlk Makamının 22.09.2005 tarih ve 1639 sayılı onayı ile Organik Tarımda, 01.04.2008 tarih ve 052 sayılı onayı ile de İyi Tarım Uygulamalarında (İTU) kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak çalışma izni ve yetkisi almıştır.
ORSER, sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerin faaliyetlerini, bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak ve teknik yönden uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslar arası mevzuatlar doğrultusunda gerekli kontrol ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek sertifikalandırma işlemlerini yapmaktadır.


http://www.turkgap.com 

TURKGAP 2005 tarihinde TÜRKİYE - MERSİN İlinde kurulmuştur. 
Kurucuları daha önce Ürün ve Sistem belgelendirme standartlarında EU akreditasyon kurumundan uzmanlık eğitimi alarak kendilerini bu konuda yetkin kılmışlardır , ayrıca bütün kontrolörler IRKA onaylı TSN 9001-2008 Kalite yönetim sistemi baş denetçileridir.
TURKGAP Organik ve İyi Tarım Uygulamaları alanında TURKAK ( Türk akreditasyon kurumu ) tarafından akrediteli bir kurumdur . 
2007 yılında her iki uygulamada Tarım bakanlığından yetki alarak sertifikasyon çalışmalarına başlamıştır . 
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  Yetkili Kuruluşlar sayfasını da ziyaret edebilirsiniz

 

NEDEN ORGANİK ÜRÜN TÜKETMELİYİZ? 

İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek gereklidir. Organik Tarım size sağlıklı, temiz, güvenilir, GDO’ suz ve Hormonsuz ürünler sunar. 

 

Organik Tarım,  hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan işlemlerde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 19 adet Kontrol ve sertifikasyon Kuruluşu tarafından kayıt altına alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir.  Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünün kim, nerde, nasıl, üretildiğini sorgulayabilir. Laboratuvar analizleri ile ürünün sağlıklı olduğu belgelenmektedir.

 

ORGANİK ÜRÜNLE İLGİLİ ŞİKÂYETİNİZ VARSA...
Satın almış olduğunuz organik ürün ile ilgili şikayetlerinizi ürüne ait etiket bilgileri ve sertifika numarası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki en yakın İl veya İlçe Müdürlüğüne ve Alo 174 Gıda Hattına bildiriniz.

 

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Organik Tarım Kanunu metnine ulaşmak için tıklayınız...


 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Konuyla İlgili Yorum Yaz: